Brieven voor ouders

Om de communicatie tussen de school en u als ouder te vergemakkelijken, zetten wij de brieven die meegegeven worden aan de leerlingen nu ook online.

Vind je een brief niet meer terug? Dan kan je ze voortaan op deze pagina raadplegen.

1. 001_brief_toelating_schoolverlaten_middag_2017-2018

2.

3.  003_brief_rioleringswerken_campus_edd_2017-2018

4. 004_brief_infoavond_2017-2018

5. 005_brief_toelating_schoolverlaten_afwezigheid_leerkracht_2017-2018

6. 006_brief_ondertekening_schoolreglement_2017-2018

7. 007_brief_toestemming_akkoordverklaring_2017-2018

8. brief_deelname_rijbewijs

9. bezoek kringwinkel

10. 009_flyer_herfstverkoop_2017-2018

11. 010_brief_toelating_vertrek_bis-beurs_2017-2018_2mr

12. 011_brief_toelating_vertrek_bis-beurs_2017-2018_3mr

13. 012_brief_toelating_vertrek_bis-beurs_2017-2018_4mr

14. aanwezigheid_ocmw_gent_2017-2018

15. 013_brief_oudercontact_2017-2018

16. 014_brief_oudercontact_1d_2017-2018

17. 013b_hapje-tapje oudercontact

18. 015_brief_leeruitstap_4-5sd_vakbeurs

19. 016_leeruitstap werken op hoogte 2017_2

20. 017_brief ouderraad 2

21. bezoek inleefparcours wakostda

22. brief poverello en schaatsen - 1c 14dec2017 (3)2

23. kerstkaart 2018

021 brief ouderpunt 3

022 brief 100 dagen 20180117