24Jan

Infomoment over het OC Sint-Jozef

Graag hadden wij u uitgenodigd om kennis te maken met het OC Sint-Jozef en meer specifiek met de werking van het MFC Sint-Jozef, BuLO Sint-Jozef, BuSO School aan de waterkant, BuSO Sint-Jozef om u als verwijzer inlichtingen te verschaffen over onze visie, doelstellingen en doelgroep. Ons O.C. wil onderwijs en zorg aanbieden aan kinderen en jongeren met autismespectrumstoornis, gedrags- en emotionele problemen, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. 

 

Wanneer?

 

Dit infomoment gaat door op woensdag 24 januari 2018 van 9 tot 13 uur.

 

Programma?

 

09.00 uur Ontvangst met koffie
09.30 uur Verwelkoming
09.40 uur Voorstelling MFC Sint-Jozef
10.00 uur Voorstelling BuLO Sint-Jozef
10.20 uur Voorstelling BuSO School aan de waterkant
10.40 uur Voorstelling BuSO Sint-Jozef
11.00 uur Rondgang campus De Deyne
12.00 uur Broodjesmaaltijd en ruimte voor gesprek
13.00 uur Einde programma

 

Prijs?

 

Deelname is gratis maar inschrijving is verplicht.Indien u hierop wenst in te tekenen, graag een mail ter bevestiging van uw komst met de namen van de deelnemers en dit tegen 15 januari 2018 via het mailadres katleen.de.visscher@fracarita.org

 

Locatie?

 

MFC Sint-Jozef
Zaal Oost
Ebergiste De Deynestraat 1
9000 GENT